ପୋଷାକରେ ଚିୱିଂ ଗମ୍‌ ଲାଗିଥିଲେ ଏପରି ଛଡ଼ାନ୍ତୁ


ବେଳେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ବସିବାବେଳେ ଅଜାଣତରେ ଚିୱିଂ ଗମ୍‌ ପୋଷାକରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଛଡ଼ାଇବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଘରେ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଚିୱିଂ ଗମ୍‌ ବାହାର କରିପାରିବେ।

  • କପଡ଼ାରେ ଲାଗିଥିବା ଚିୱିଂ ଗମ୍‌ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫ ରଗଡ଼ନ୍ତୁ। ପରେ ଛୁରୀ ସହାୟତାରେ ଚିଉଙ୍ଗମକୁ ପୋଷାକରୁ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ।
  • କପଡ଼ାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚିୱିଂ ଗମ୍‌ ଲାଗିଛି, ତାହାର ଓଲଟା ପଟେ ଗରମ ଆଇରନ ଚଲାନ୍ତୁ। ଚିୱିଂ ଗମ୍‌ ତରଳି ଯାଇ ପୋଷାକରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ।
  • ହେୟାର ଡ୍ରାୟରର ଗରମ ପବନକୁ ସିଧାସଳଖ ଚିୱିଂ ଗମ୍‌ ଉପରେ ମାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ପରେ ନଖ କିମ୍ବା ଛୁରି ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ କପଡ଼ାରୁ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ।
  • ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ଚିୱିଂ ଗମ୍‌ ଲାଗିଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଏଥିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରଶ୍‌ରେ ରଗଡ଼ି ଚିୱିଂ ଗମ୍‌ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ।
  • ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଚିୱିଂ ଗମ୍‌କୁ ନରମ କରି ଯେ କୌଣସି ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍‌ର କପଡ଼ାରୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
  • ଚିୱିଂ ଗମ୍‌ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲିକ୍ୟୁଡ଼ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ଟୁଥ୍‌ବ୍ରଶ୍‌ରେ ରଗଡ଼ି ଏହାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ।

Post Comment
  
Captcha
Cannot Read? Click Here to generate a new one.


ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଡ଼ ଖୋଲା ଦର୍ଶନ